Facebook
Facebook
 Website
Website
În luna mai, am continuat înrolarea studenților din grupul țintă pentru cele șapte cursuri digitizate, propuse în cadrul proiectului. De asemenea, profesorii titulari ai cursurilor au lucrat împreună cu scenariștii lecțiilor digitizate, pentru a obține soluția optimă atât din punct de vedere a prezentării grafice, cât și din punct de vedere a aranjării conținutului informațional. S-a continuat, așadar, validarea lecțiilor digitizate, care au fost încărcate de către partenerii Universității Spiru Haret în acest proiect, SIVECO, pe portalul special creat.
Încă de la începutul lunii, am programat primele întâlniri de tutorat cu studenții înrolați la fiecare curs în parte. Aceste întâlniri au prilejuit prezentarea de către titulari a portalului și a facilităților oferite de acesta în procesul de predare/învățare, a modului cum studenții își pot crea cont pe portal, și nu în ultimul rând a cursului respectiv și a testelor de autoevaluare. Prezentările au avut loc în săli dotate cu calculatoare, astfel încât fiecare student a avut posibilitatea să experimenteze în timp real explicațiile oferite, sub îndrumarea și sprijinul profesorilor. Adresându-ne unei generații familiarizate cu calculatorul, pașii de urmat pentru a accesa portalul și contul propriu nu au constituit o dificultate pentru studenți. Interesul acestora, în schimb, a fost stârnit de abordarea inedită a procesului de predare/învățare – metoda de predare inversată și avantajele acesteia într-un proces educațional care le solicită gândirea critică și participarea proactivă la luarea deciziilor legate de învățarea pentru formarea personală. Modul de lucru flexibil, activitatea desfășurată în intervalul orar hotărât de student, în funcție de disponibilitatea sa, selectarea informațiilor relevante pentru fiecare dintre ei, deci un tipar de predare/învățare total diferit de cel tradițional și-a dovedit atractivitatea, iar studenții prezenți s-au declarat motivați să lucreze prin noua metodă.
Managerul proiectului și membri ai echipei de implementare au conceput o broșură de informare și îndrumare, care a fost distribuită fiecărui student ca suport suplimentar în activitatea desfășurată pe portal. La finalul primei sesiuni de de tutorat, studenții participanți au completat chestionarul de evaluare generală aflat pe portal. 
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”.
Domeniul major de intervenţie: 1.2. „Calitate în învăţământul superior”
Titlul proiectului: Adaptarea curriculumului şi pachetului educaţional la exigenţele pieţei muncii
Nr. de identificare: POSDRU/156/1.2/G/141179
Cod SMIS: 53231
Beneficiar: Universitatea Spiru Haret
Copyright © 2014 SPIRU HARET UNIVERSITY, Toate drepturile rezervate.

Website:
http://adapt2jobs.ro/

Adresa de email:
adapt2jobs@spiruharet.ro

unsubscribe from this list