Facebook
Facebook
 Website
Website
În cadrul proiectului ADAPT2JOBS contribuţia studenţilor din grupul ţintă este esenţială pentru reuşita proiectului.

Parcurgerea lecţiilor digitizate, rezolvarea testelor de autoevaluare, a testului de evaluare finală şi elaborarea proiectului final, completarea chestionarelor şi a sondajului de opinie sunt paşi obligatorii pentru confirmarea beneficiilor unei noi metode de abordare a procesului de predare/învăţare, pentru generaţiile viitoare.
 
Efortul depus de cei 210 studenţi din grupul ţintă şi calitatea activităţii lor este răsplătită atât prin satisfacţia de a avea puterea de decizie pentru colegii care îi vor urma, cât şi prin subvenţiile care li se vor acorda, în valoare de 1400 lei impozabili, de persoană. Subvenţiile se acordă studenţilor care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate şi criteriile de performanţă specificate de Metodologia de acordare a subvenţiilorwww.adapt2jobs.ro

În scopul primirii subvenţiei, studenţii sunt rugaţi să se prezinte în perioada 1-15 septembrie, în intervalul orar 8:00-20:00, la sediul proiectului din Str. Fabricii nr. 46G, corp B, parter, sector 6, pentru:
  1. Completarea şi semnarea contractului de subvenţie;
  2. Depunerea unui extras după contul bancar personal, cu specificarea codului IBAN;
  3. Verificarea criteriilor de eligibilitate şi validarea ca student eligibil.
  4. Distribuirea de materiale promoţionale personalizate (rucsac).
Confirmarea prezenţei se va face la adresa de e-mail adapt2jobs@spiruharet.ro .
Termenul limită de predare a proiectului este 15 septembrie. Depunerea sa după această dată atrage după sine pierderea subvenţiei. 
Calendarul pilotării cursurilor va fi postat pe portalul www.adapt.2.jobs.ro, Forum.

Titularii cursurilor digitizate sunt disponibili să acorde permanent asistenţă studenţilor din grupul ţintă prin e-mail, Skype sau pe Forum. Programul consultaţiilor este postat pe portalul www.adapt2jobs.ro, Forum. 
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”.
Domeniul major de intervenţie: 1.2. „Calitate în învăţământul superior”
Titlul proiectului: Adaptarea curriculumului şi pachetului educaţional la exigenţele pieţei muncii
Nr. de identificare: POSDRU/156/1.2/G/141179
Cod SMIS: 53231
Beneficiar: Universitatea Spiru Haret
Copyright © 2014 SPIRU HARET UNIVERSITY, Toate drepturile rezervate.

Website:
http://adapt2jobs.ro/

Adresa de email:
adapt2jobs@spiruharet.ro

unsubscribe from this list