Facebook
Facebook
 Website
Website
În luna martie autorii temelor cursurilor propuse în cadrul proiectului, din domeniile vizate: ştiinţe sociale, ştiinţe economice, artă şi arhitectură, au continuat conceperea şi redactarea materialelor şi transmiterea lor către scenarişti şi digitizare. De asemenea, în conformitate cu activităţile preconizate ale proiectului, s-a elaborat un chestionar pentru realizarea cercetării evaluative privind implementarea curriculumului şi utilizarea pachetului educaţional dezvoltat, un model de adaptat ulterior fiecărui domeniu de studiu în parte.
În săptămânalul “Opinia Naţională” nr. 699 din 2 martie a apărut un articol referitor la cel de al doilea Seminar de diseminare privind progresul proiectului, organizat la sfârşitul lunii februarie (26 februarie 2015) în prezenţa unui mare număr de cadre didactice şi studenţi incluşi în grupul ţintă (http://opinianationala.ro/d/wp-content/uploads/2015/03/699.pdf). Articolul evidenţiază interesul celor prezenţi atât pentru facilităţile oferite de portalul nou lansat pentru pachetul educaţional, cât şi pentru noua metodă de predare/învăţare propusă.
În vederea implementării programelor de studii şi a pachetului educaţional a avut loc pe data de 16 martie, al treilea Seminar de instruire “Formator în mediul online”, la care au participat cadrele didactice din grupul ţintă. Instruirea s-a desfăşurat la sediul proiectului, din Str. Fabricii nr. 45, într-o sală dotată cu calculatoare, şi a fost efectuată de Marius Pîrîtu, reprezentantul SIVECO, responsabil cu această activitate, cu completări din partea coordonatorului proiectului din partea SIVECO, Marius Preda. Managerul proiectului, Prof.univ.dr. Manuela Epure a punctat într-o scurtă alocuţiune necesitatea familiarizării cadrelor didactice cu portalul proiectului şi a cunoaşterii paşilor de parcurs în vederea desfăşurării activităţii educaţionale interactive.
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”.
Domeniul major de intervenţie: 1.2. „Calitate în învăţământul superior”
Titlul proiectului: Adaptarea curriculumului şi pachetului educaţional la exigenţele pieţei muncii
Nr. de identificare: POSDRU/156/1.2/G/141179
Cod SMIS: 53231
Beneficiar: Universitatea Spiru Haret
Copyright © 2014 SPIRU HARET UNIVERSITY, Toate drepturile rezervate.

Website:
http://adapt2jobs.ro/

Adresa de email:
adapt2jobs@spiruharet.ro

unsubscribe from this list