Facebook
Facebook
 Website
Website
În cursul lunii februarie s-a finalizat selecția grupului țintă, cu respectarea criteriilor de selecție prevăzute de metodologia elaborată în cadrul proiectului. Numărul de solicitări a depășit considerabil cifra preconizată, dovadă a interesului  studenților pentru elementul de originalitate adus de Adapt2jobs și relevanța acestuia pentru dezvoltarea lor personală și sporirea șanselor de integrare pe piața muncii.
Colaborarea strânsă cu partenerul la proiect, SIVECO Romania SA, a avut ca rezultat definitivarea portalului special creat pentru pachetul educațional, lucrându-se în present la digitizarea temelor cursurilor și transformarea acestora în lecții interactive. Au avut loc întâlniri de proiect între titularii cursurilor și scenariști, content developeri, purtându-se discuții detaliate, cu atenția cuvenită specificului fiecărei discipline în parte, pentru dezvoltarea scenariilor personalizate în vederea digitizării.
În data de 26 februarie, Universitatea Spiru Haret, echipa de management și de implementare a proiectului POSDRU Adaptarea curriculumului și pachetului educațional la exigențele pieței muncii, în colaborare cu partenerul la proiect, SIVECO Romania SA, a organizat cel de al doilea seminar de diseminare a progresului proiectului în prezența unui mare număr de studenți înscriși în grupul țintă, a membrilor echipei de management și implementare, alți invitați, persoane interesate de tema proiectului. 
Seminarul a avut loc la sediul central al Universității Spiru Haret, din Str. Ion Ghica nr. 13, Sala Senatului, orele 13:00, și a beneficiat de prezența partenerilor media Opinia Națională și TvH, ca și de sprijinul Radio HFM2.0, care a transmis timp de 2 zile comunicatul de presă referitor la organizarea seminarului. Obiectivul principal al seminarului a fost lansarea portalului dedicat proiectului.
În cadrul evenimentului au luat cuvântul Managerul proiectului, Prof.univ.dr. Manuela Epure care a vorbit despre ”Percepţia studenţilor privind programele de studii urmate, competenţele formate şi şansele lor de integrare pe piaţa muncii” expunând opinia studenților privind programul educațional pe care îl urmează și a competențelor pe care le-au dobândit și cum îi ajută acestea în integrarea pe piața muncii.           
În cuvântul său coordonatorul proiectului din partea SIVECO Romania S.A., Dl. Marius Preda, a subliniat experiența și realizările de până acum ale firmei SIVECO în domeniul softurilor educaționale și a vorbit despre contribuția prestigioasei firmei IT la actualul proiect în prezentarea cu titlul
SIVECO – un partener fidel pentru reforma în educaţieCel de al doilea reprezentant SIVECO, Dl. Marius Pîrîtu, formator, a făcut cunoscut publicului prezent portalul interactiv special creat pentru pachetul educațional propus în cadrul proiectului sub forma unor cursuri digitizate care urmează a fi postate pe acesta, cu exemplificări, în prezentarea sa cu titlul  Portalul Adapt2jobs – o soluţie posibilă pentru eficientizarea învăţământului superiorPrezentarea portalului a prilejuit o serie de întrebări din partea studenților, dornici să cunoască detalii privind modul de lucru în noua metodă de abordare a procesului de predare-învățare.

Expertul informare și comunicare, conf.univ.dr. Ruxandra Vasilescu, a încheiat seria de prezentări programate pentru seminar printr-o sinteză a strategiei de comunicare elaborată pentru proictul Adaptarea curriculumului și pachetului educațional la exigențele pieței muncii, din perspectiva proprie a proiectului, o strategie care are la bază principiul responsabilității împărțite și principiul transparenței, concretizate cu ajutorul metodelor și instrumentelor specifice publicității (elemente vizuale: logo, semnătura compusă, declarația de co-finanțare, publicații, materiale promoționale: bannere, roll-up-uri, pliante, broșuri, mape, blocnotes, agende etc.) ca și metode de vizblitate e Internet: website, pagină de Facebook ://www.facebook.com/adapt2jobs, și pagină de LinkedIn ://www.linkedin.com/company/adapatarea-curriculumului-si-pachetului-educational-la-cerintele-pietei-muncii?trk=company_name).

De asemenea, a punctat prezența unor membrii ai echipei de management și implementare cu 2 articole acceptate în cadrul unei conferinței internaționale prestigioase, care va avea loc în luna aprilie a acestui an, 
The 11th International Scientific Conference - eLearning and Software. Ambele articole popularizează elementul de noutate adus de prezentul proiect și poartă titlul: Adapt2jobs- A New Learning Ecosystem, autori: Manuela Epure, Ruxandra Vasilescu, Lorena Mihăeș, și Gamification As Means Of Getting From E-learning  To Experience Learning In Architecture, autori: Maria Duda, Raluca Niculae.
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”.
Domeniul major de intervenţie: 1.2. „Calitate în învăţământul superior”
Titlul proiectului: Adaptarea curriculumului şi pachetului educaţional la exigenţele pieţei muncii
Nr. de identificare: POSDRU/156/1.2/G/141179
Cod SMIS: 53231
Beneficiar: Universitatea Spiru Haret
Copyright 2014 SPIRU HARET UNIVERSITY, Toate drepturile rezervate.

Website:
http://adapt2jobs.ro/

Adresa de email:
adapt2jobs@spiruharet.ro

unsubscribe from this list   

 


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*