Facebook
Facebook
 Website
Website
În luna august, în ciuda temperaturilor ridicate şi a perioadei de vacanţă, activitatea în cadrul proiectului ADAPT2JOBS s-a desfăşurat la aceleaşi cote ridicate. Activitatea de pilotare a cursurilor a continuat, iar echipa de management şi de implementare au mai dezvoltat un instrument menit să îmbunătăţească pachetul educaţional după încheierea pilotării. Este vorba despre: Propuneri de îmbunătăţire a cursurilor formulate de studenţi.
O parte dintre studenţii înscrişi la cele 7 cursuri digitizate au încărcat deja pe portal propuneri de proiecte. Reamintim că termenul limită de depunere a proiectelor este 15 septembrie! Nerespectarea termenului limită poate avea ca rezultat pierderea subvenţiei!
 
În perioada 1-15 septembrie, studenţii din grupul ţintă sunt aşteptaţi la sediul proiectului, Str. Fabricii 46G, Corp B, parter (Campus Politehnica), pentru a semna contractual de acordare a subvenţiei.
Experienţa dobândită pe parcursul acestui proiect ne-a încurajat să împărtăşim din constatările noastre şi din rezultatele obţinute până acum, astfel încât membri ai echipei de management şi ai echipei de implementare au trimis spre acceptare în cadrul Conferinţei Internaţionale pe teme de educaţie şi cercetare ICERI 2015, The 8th Annual International Conference of Education, Research and Innovation, Sevilla, 16-18 Noiembrie 2015, două abstracte pentru lucrările intitulate: Blended Learning In Higher Education : A View From Within şi ADAPT2JOBS - A Solution For Raising Accountability And Providing Project Sustainability
În partea a doua a lunii, au debutat pregătirile pentru încheierea proiectului. La capătul celor 18 luni de proiect, este momentul să facem un bilanţ şi să popularizăm rezultatele activităţilor propuse şi desfăşurate. Sperăm să îi avem alături de noi atât pe studenţii şi cadrele didactice din grupul ţintă, reprezentanţi ai partenerului nostru SIVECO, cât şi personalităţile lumii educaţionale, culturale şi de afaceri, reprezentanţi ai mass-media, care ne-au onorat cu prezenţa la conferinţa de lansare.

Ne-am propus să ne revedem în cadrul conferinţei de final, pe care o vom organiza în aceeaşi locaţie, Hotel Intercontinental Bucureşti, în perioada 5-6 noiembrie 2015
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”.
Domeniul major de intervenţie: 1.2. „Calitate în învăţământul superior”
Titlul proiectului: Adaptarea curriculumului şi pachetului educaţional la exigenţele pieţei muncii
Nr. de identificare: POSDRU/156/1.2/G/141179
Cod SMIS: 53231
Beneficiar: Universitatea Spiru Haret
Copyright © 2014 SPIRU HARET UNIVERSITY, Toate drepturile rezervate.

Website:
http://adapt2jobs.ro/

Adresa de email:
adapt2jobs@spiruharet.ro

unsubscribe from this list