Facebook
Facebook
 Website
Website
Ziua de 9 aprilie a fost rezervată celei de a doua părți a seminarului de instruire ”Formator în mediul online”, organizat de SIVECO, la care au fost prezenți profesori din grupul țintă. Instruirea s-a desfășurat la sediul proiectului, din Str. Fabricii nr. 45. Seminarul s-a concentrat pe aplicații practice, de exemplu: au fost prezentate secțiunile de lucru ale portalului, modul cum se creează un cont în portal, modul cum se accesează lecțiile digitizate și cum sunt acestea folosite în procesul de predare-învățare-evaluare. În cadrul seminarului, au fost administrate de asemenea, 2 instrumente de cercetare evaluativă a pachetului educațional (1 chestionar general de cercetare evaluativă si 1 chestionar specific fiecărui curs).
În cursul lunii aprilie, membrii echipei de implementare au finalizat conceperea și redactarea temelor de curs, pentru lecțiile digitizate aferente celor 7 cursuri propuse în cadrul proiectului, care sunt activate pe portal, pregătite pentru pilotare.
Managerul proiectului, Prof.univ.dr. Manuela Epure, și membrii ai echipei de implementare au participat, în perioada 23-24 aprilie 2015, la The 11th International Scientific Conference eLearning and Software for Education, București, indexată ISI Web of Science, în cadrul căreia  au fost acceptate și prezentate 2 articole referitoare la originalitatea proiectului Adapt2Jobs, finanțat din fonduri europene, și la noile metode de abordare în procesul de predare-învățare pe care acesta le propune: Adapt2Jobs -  A New Learning Ecosystem, autori Manuela Epure, Ruxandra Vasilescu și Lorena Mihăeș, și Gamification as a Means of Getting from e-Learning to Experience Learning in Architecture, autori: Maria Duda și Raluca Niculae. 
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”.
Domeniul major de intervenţie: 1.2. „Calitate în învăţământul superior”
Titlul proiectului: Adaptarea curriculumului şi pachetului educaţional la exigenţele pieţei muncii
Nr. de identificare: POSDRU/156/1.2/G/141179
Cod SMIS: 53231
Beneficiar: Universitatea Spiru Haret
Copyright © 2014 SPIRU HARET UNIVERSITY, Toate drepturile rezervate.

Website:
http://adapt2jobs.ro/

Adresa de email:
adapt2jobs@spiruharet.ro

unsubscribe from this list