Facebook
Facebook
 Website
Website
După întâlnirile de tutorat din luna mai, în cursul cărora studenților din grupul țintă li s-a prezentat portalul www.adapt2jobs.ro, funcționalitățile acestuia, metodologia de pilotare a cursurilor, responsabilitățile lor pe perioada pilotării și precizări privind proiectul final, luna iunie a debutat cu pilotarea propriu-zisă a cursurilor digitizate. Experții echipei de implementare monitorizează îndeaproape activitatea studenților din grupul țintă, țin legătura permanent cu aceștia, pe e-mail, Skype, Forum.
În vederea desfășurării activităților aferente pilotării cursurilor, este necesar ca studenții să își verifice datele de pe Contul meu. Dat fiind că proiectul este astfel conceput încât opinia studenților are o pondere considerabilă, iar de activitatea și deciziile pe care le iau ei acum vor beneficia generațiile imediat următoare, adresăm studenților din grupul țintă rugămintea de a veni cu propuneri de îmbunătățire a materialelor didactice postate pe portalul www.adapt2jobs.ro
În cursul acestei luni, am început distribuirea materialelor promoționale atât către studenții grupului țintă, cât și către părțile interesate care au participat la conferința de lansare manifestându-și interesul pentru bunul mers și rezultatele proiectului.
Echipa de management și echipa de implementare s-au consultat în legătură cu criteriile de evaluare a proiectelor finale, ajungând la concluzia că acestea trebuie să fie diferențiate în funcție de domeniul de studiu. Astfel, pentru domeniul științe economice, a fost concepută o scală de evaluare de la Insuficient la Foarte bine, cu următoarele criterii de evaluare:
 1. Tema aleasă pentru dezvoltare
 2. Introducerea temei (scopul și obiectivele proiectului)
 3. Structura și logica paragrafelor și ideilor
 4. Utilizarea termenilor și conceptelor de specialitate
 5. Gradul de acoperire a temei abordate
 6. Acuratețe gramaticală
 7. Prezentare și stil
 8. Concluzii
 9. Bibliografie 
Criteriile ce vor constitui parametrii de evaluare a proiectelor studenţeşti pentru domeniul artă și arhitectură, sunt:
1.  Documentarea - se referă la modul în care studentul a parcurs materialele disponibile
2. Critică şi argumentare - informaţiile culese din documentaţia disponibilă, vizitele efectuate pe teren, discuţiile cu proiectantul etc. vor fi prezentate sintetic de către student şi structurate într-o tehnică la alege pe una sau mai multe planşe ce vor conţine atât text cât şi elemente grafice (schiţe, diagrame explicative) + fotografii. Alături de datele cu caracter pur informativ, studentul va prezenta argumentele în vederea alegerii respectivului studiu de caz şi va prezenta într-un mod critic situaţia existentă,
3. Personalizare - Cea de-a doua planşă reprezintă aportul studentului în procent de 100% la optimizarea stării actuale a clădirii ( cursul Tehnologii contemporane in arhitectura) respectiv la îmbunătăţirea strategiei de comunicare vizuală a construcţiei/ ansamblului ( cursul Antreprenoriat si comunicare vizuala in arhitectura)
Operaţionalizarea citeriilor: fiecare criteriu din cele de mai sus va fi evaluat în 5 trepte: insuficient (1 stea), suficient (2 stele), acceptabil (3 stele), bine (4 stele), foarte bine (5 stele).
 
La domeniul științe sociale, pentru ca un proiect sa fie considerat adecvat ca nivel de aplicabilitate, adaptare, relevanță și redactare, acesta trebuie să atingă cel puțin nivelul “Suficient”, pe o scală de la Insuficient la Excelent. In vederea recomandării proiectului către un grup de angajatori, la finalul proiectului, acesta trebuie sa se situeze la nivelul “Foarte bine” sau “Excelent”, conform următoarelor criteria:
 1. Grad de inovare (originalitate) a temei:
 2. Grad al adaptării/aplicabilității pe piața muncii:
 3. Relevanța temei alese în context personal și național din perspectivă educațională și practică:
 4. Corectitudinea și tehnica redactării proiectului.
Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”.
Domeniul major de intervenţie: 1.2. „Calitate în învăţământul superior”
Titlul proiectului: Adaptarea curriculumului şi pachetului educaţional la exigenţele pieţei muncii
Nr. de identificare: POSDRU/156/1.2/G/141179
Cod SMIS: 53231
Beneficiar: Universitatea Spiru Haret
Copyright © 2014 SPIRU HARET UNIVERSITY, Toate drepturile rezervate.

Website:
http://adapt2jobs.ro/

Adresa de email:
adapt2jobs@spiruharet.ro

unsubscribe from this list