ACEST SITE ESTE COFINANȚAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013

Tehnologii contemporane in arhitectura

 

Introducere

 

Tehnologii contemporane in arhitectura este o disciplină obligatorie introdusă în planul de învățământ pentru ciclul de licență 2015-2021, la specializarea arhitectura, domeniul științe umaniste si arte. Numărul de ore afectat este de 28 de ore de curs pentru un semestru.

 

Descriere:

Disciplina Tehnologii contemporane in arhitectura își propune formarea următoarelor competențe profesionale specifice:

C1. Lecturarea şi analizarea  mediului construit

C2. Recunoaşterea avantajelor şi dezavantajelor diferitelor soluţii tehnice constructive, şi prevederea consecinţelor economice, ecologice şi sociale

C3. Abilitatea de a consilia viitorii clienţi, oferint varianta arhitectură optimă, în coonformitate cu bugetul disponibil

C4. Responsabilizarea faţă de starea actuală şi dezvoltarea mediului construit

 

Parcurgerea acestei discipline asigură și formarea următoarelor competențe transversale:

CT1. Realizarea de analize arhitecturale, tehnice şi structurale ale clădirilor

CT2. Scrierea unui articol – observaţie, documentare, critică, argumentare

CT3. Obţinerea de cunoştinţe de bază în economia construcţiei şi building management

CT4. Identitate vizuală şi branding prin construit

CT5. Reutilizare şi reciclare de materiale şi elemente de construcţie

 

Tematica cursului este următoarea:

1. Introducere

2. Sustenabilitate

3. Inovaţie

4. Reinterpretare: reutilizare şi reciclare

5. Adaptare şi personalizare

6. Implementare: faze de construcţie.

             6.1. studio de caz al unui şantier

7. Prezentare şi discuţii analize

              PROBĂ INTERMEDIARĂ ÎN ECHIPE

8. Prezentare şi discuţii analize

              PROBĂ INTERMEDIARĂ ÎN ECHIPE

9. Detaliere – izolaţia : protecţie şi acumulare

10. Detaliere – ventilaţie şi faţade inteligente

11. Detaliere – protecţie solară şi captarea energiei solare

12. Eficienţa – Building Management

13. Ecologia construcţiei: integrarea instalaţiilor, design interior, iluminat, confort

14. Recapitulare

 

Video prezentare: 

Bibliografie: 

1. V. Calderaro, Architettura solare passiva; manuale di progettazione, Kappa, Roma, 1981

2. A. Compagno, Intelligent Glass Facades, Birkhäuser 1999

3. JG Decosterd, P Rahm, Architecture physiologique, Birkhaeuser Basel, 2002

4. A. Deplazes, Constructing Architecture, Materials, Processes, Structures, a Handbook, Birkhaeuser Basel, 2008

5. Alfredo Pini, Architettura e materiali, AAM, 2000

6. D. Schwarz – Solar Architecture, AAM, 2005

7. M. Molina, Ecologia 2 fisica delle costruzioni, Accademia di Architettura di Mendrisio, 2004.

8. R.Vittone, Bâtir. Manuel de la construction, Presses polytechniques et universitaires romandes, Lausanne, 2010.

9. Manuale di progettazione edilizia. Fondamenti, strumenti, norme, U. Hoepli, Milano, 1992-1995.

10. Construction Manual, Ed. Detail, München

11. UTET Collection - Grande Atlante di Architettura: muratura, legno, pietra, vetro, cemento, acciaio

12. Urban Interaction – Towards City Making

13. UN STUDIO Knowledge Platform

14. Revista WIRED

15. Revista MONOCLE

16. Revista DETAIL

17. Seria de emisiuni REBEL ARCHITECTURE, Al Jazeera

 18. www.materia.n

www.inhabitat.com\

http://www.architecturalrecord.com/topics/191-architectural-technology

http://www.archdaily.com/category/building-technology-and-materials/

 

Profesor coordonator:

 Lector dr. Maria Duda

 

Chestionar  general de cercetare evaluativă

Pentru autentificare te rugăm să introduci userul și parola.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.