ACEST SITE ESTE COFINANȚAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013

Sustenabilitate

Proiectul a fost elaborat în contextul asigurării sustenabilității intervențiilor și mai ales a rezultatelor. Astfel, activitățile proiectului converg către obiectivul general, acela de creștere a calității ofertei educaționale pentru ciclul de licență în domeniile științe economice, științe sociale și artă și arhitectură, prin mai buna corelare a programelor de licență cu cerințele în continua schimbare ale pieței muncii și facilitarea accesului la învățământul superior prin implementarea de soluții software în activitățile de predare-învățare.

Prin implementarea proiectului se au în vedere atât rezultatele obținute pe termen mediu și scurt, cât și rezultatele și efectele care vor fi generate pe termen lung. La sfârșitul proiectului vor fi atinse obiectivele propuse și se vor obține rezultatele pentru care s-a obținut finanțare nerambursabilă. Astfel, nu vor fi solicitate finanțări externe ulterioare pentru atingerea obiectivelor propuse. Parteneriatul deja stabilit va fi păstrat în vederea reducerii costurilor ulterioare de implementare a unor activități similare, S și P1 urmând a colabora împreuna și în viitor în alte proiecte similare.

De asemenea, portalul educațional și conținutul educațional digitizat realizat de P1 vor rămâne în administrarea Solicitantului și vor putea fi utilizate pentru ciclurile de studii de licență viitoare. Pagina web a proiectului va rămâne în continuare o legătură activă între parteneri, dar și o sursă de informații utile pentru toți cei interesați de metodologia de implementare, rezultatele obținute și alte informații relevante despre proiect.

Diseminarea și multiplicarea rezultatelor proiectului este posibilă având în vedere specificul organizațional al solicitantului acesta fiind o organizație de învățământ cu o largă expunere la nivelul sistemului educațional.

După implementarea cu succes a proiectului, toate acțiunile vizând continuarea activităților acestuia vor fi susținute financiar de către Solicitant, din fonduri proprii sau prin parteneriate încheiate cu organizații sau cu autorități interesate.

Pentru autentificare te rugăm să introduci userul și parola.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.