ACEST SITE ESTE COFINANȚAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013

Studierea conjuncturii pietei

Introducere

 

Studierea conjuncturii pieței este o disciplină opțională introdusă în planul de învățământ pentru ciclul de licență 2015-2018, la specializarea marketing, domeniul științe economice. Număru de ore afectat este de 28 de ore de curs și 14 ore de seminar, pentru un semestru.

Video prezentare: https://www.youtube.com/watch?v=0pO3VhPmXY4 

 

Disciplina Studierea conjuncturii pieței își propune formarea următoarelor competențe profesionale specifice:

C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, metodelor, tehnicilor și instrumentelor de marketing

C1.1. Formarea capacităţii de a selecta corect metoda/tehnica/instrumentul adecvat studierii fenomenului de piaţă identificat

C1.2. Utilizarea corectă a procedeelor de prelucrare, analiză şi interpretare a datelor

C2. Utilizarea instrumentelor și a aplicațiilor informatice în activitatea de marketing

C2.1. Formarea abilităţii de a folosi instrumentele şi aplicaţiile informatice disponibile în demersul studierii pieţei

C2.2. Capacitatea de a identifica corect oportunităţile/constrângerile existente pe anumite pieţe şi de a elabora propuneri utile decidenţilor

C3 Culegerea, analiza și interpretarea informațiilor de marketing privind organizația și mediul

C3.1.Formarea deprinderilor de culegere a datelor folosind instrumente diverse

C3.2. Identificarea metodelor de analiză adaptate contextului de mediu sau de dimensiune si orientare a organizaţiei

C3.3. Capacitatea de a identifica informaţiile de marketing relevante conjuncturii pieţei 

Parcurgerea acestei discipline asigură și formarea următoarelor competențe transversale:

CT1. Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă

CT2. Identificarea rolurilor și atribuțiilor într-o echipă plurispecializată

 CT3. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup şi de muncă eficientă în echipă, cu asumarea de roluri diverse. 

Tematica cursului este următoarea:

1. Importanța studierii conjuncturii pieței

2. Studierea pieţei şi a componentelor sale

3.Studierea concurenţei

4.Studierea conjuncturii pieţei

5. Cercetarea factorilor care determină conjunctura pieţei

6. Metode de cercetare a conjuncturii pieţei

7. Segmentarea pieței

8. Previziunea pieței

BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE

1.    Epure M. – Studierea conjuncturii pieței, suport de curs, Editura FRM, București, 2015

2.    Epure M. – Metode și tehnici moderne utilizate în cercetările de marketing, Editura FRM, București, 2007

Philip Kotler - Managementul marketingului, Ed.Teora, Bucuresti, 1997

Bibliografie suplimentară: 

1.   Munizzo M., Virruso Musial L – General Market Analysis, and Highest and Best Use, Cengace Learning, USA 2009, vezi

http://books.google.ro/books?id=SA1hqK3TBNAC&printsec=frontcover&dq=market+studies&hl=ro&sa=X&ei=z1NjVJmyEIXfaqujgYgP&ved=0CEMQ6AEwBQ#v=onepage&q=market%20studies&f=false

2.   Euromonitor Passport databes http://www.euromonitor.com/passport pentru serii de date despre pieţe internaționale-acces achiziționat prin proiectul POSDRU/156/1.2/G/141179

3.   Xu Jie– Market Research Handbook, Measurement, approach and practice, iUniverse, USA, 2005 (disponibilă în google books)

4.   Djolov G.– The economics of competition: the race to monopoly,Routledge, USA,2006 (disponibilă în google books)

5.   Hassett, K.A – Rethinking competitiveness, Rowman& Littlefield Publishing Group, Maryland, USA, 2012 (disponibilă în google books)

6.   Vinhas da Silva, R. – Competitiveness in the real economy, Value agrregation, economics and management in the provision of goods and services,USA, 2009 (disponibilă în google books)

7.   Zikmund, W, Babin B. – Exploring Marketing Research, 9th Edition, Thomson South Western, 2007

8.   Belk, F., Fischer, E., Kozinets, R – Qualitative Consumer and Marketing Research, Sage Publications, 2013

9.   Nigel, B. – Marketing Research:Tools and Techniques, Oxford University Press, 2007

10.MacNeil , R. – Business to Business Marketing: Understanding and Measuring Business Markets, Koogan Page, 2005

11.Solomon G., Marshall R., Stuart E.– Marketing – Real People, Real Choices, Pearson, 2015

12.Grimes, A – Quantitative Analysis of Market Data a Primer, Hunter Hudson Press, NY, 2015

13.Selected readings – Market trends and competition - selecţie de lucrări recomandată de M.Epure, disponibilă în platforma Adapt2jobs

 

 

 

Profesor coordonator:

Prof. dr. Manuela Epure

 

Chestionar  general de cercetare evaluativă

Pentru autentificare te rugăm să introduci userul și parola.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.