ACEST SITE ESTE COFINANȚAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013

Obiective

Obiective generale

 

Ce propunem?

 • o abordare multi-, inter- și chiar trans-disciplinară a educației și cercetării universitare
 • un pachet educaţional inovator şi capabil de a furniza competenţe şi competitivitate pentru piaţa muncii 

 

Scopul nostru este

 • creşterea calităţii ofertei educaţionale în învăţământul superior şi corelarea acesteia cu cerinţele în continuă schimbare ale pieţei muncii prin adaptarea si îmbunătăţirea programelor de studii de licenţă, şi extinderea oportunităţilor de învăţare adresate studenţilor cu ajutorul unui soft educațional special creat, de tip ”Manual digital”, implementat în procesul de predare-învățare.

Proiectul propus sprijină acumularea de competențe prin îmbunătățirea ofertei educaționale și adaptarea programelor de studii de licență l piața muncii, utilizarea de metode interactive de predare/învățare centrate pe student și instrumente TIC moderne.

Proiectul propus sprijină acumularea de competențe prin îmbunătățirea ofertei educaționale și adaptarea programelor de studii de licență la piața muncii, utilizarea de metode interactive de predare-învățare centrate pe elev si instrumente TIC moderne. 

 

Obiective specifice

 

 • optimizarea programelor de licenţă prin dezvoltarea unui pachet educaţional inovator de 7 cursuri în format digital pentru domeniile: științe economice, științe sociale, artă și arhitectură.
    • Digitizarea celor 7 suporturi de curs în format clasic sub forma de Manuale digitale va fi dezvoltată pentru a susţine procesul didactic desfăşurat în clasă. Manualele digitale dezvoltate sunt formate din pagini de manual virtuale ce pot fi vizualizate pe dispozitive multiple: tableta, telefon, PC. Paginile virtuale ale manualelor digitale conţin aplicaţii multimedia pentru instruirea în învăţare. Procesele sugerate de lecţiile multimedia pentru disciplinele vizate reprezintă un mod de învăţare care presupune înţelegerea şi explicarea conţinutului, dar mai ales un mecanism de formare a gândirii critice.

 

 • flexibilizarea oportunităţilor de învăţare prin pilotarea în cadrul programelor de licenţă a curriculumului adaptat şi utilizarea pachetului educaţional dezvoltat,  în  scopul promovării inovării in cadrul proceselor educaţionale şi facilitării accesului la resurse interactive.
 • informarea publicului şi promovarea proiectului prin mijloace specifice: conferinţel, articole/știri în presa scrisă sau în mediul online pentru diseminarea informațiilor privind proiectul şi rezultatele acestuia.

 

ce pachet educațional vizăm?

7 cursuri noi:

 1. Strategii de comunicare pentru dezvoltarea personală (cu predare în limba engleză)
 2. Studierea conjuncturii pieței 
 3. Finanțe internaționale
 4. Buget și trezorerie 
 5. Tehnologii contemporane în Arhitectură 
 6. Antreprenoriat si comunicare vizuală in arhitectură 
 7. Managementul proiectelor culturale 

 

Pentru autentificare te rugăm să introduci userul și parola.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.