ACEST SITE ESTE COFINANȚAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013

Metodologie de selectie a grupului tinta

1 post / 0 new
epure.manuela
Metodologie de selectie a grupului tinta

 

METODOLOGIA DE SELECŢIE  A GRUPULUI ŢINTĂ

 

Versiunea actualizata

 

 

OBIECTIVUL GENERAL

 Proiectul are drept obiectiv general creşterea calităţii ofertei educaţionale în învăţământul superior şi corelarea acesteia cu cerinţele în continuă schimbare ale pieţei muncii prin adaptarea şi îmbunătăţirea programelor de studii de licenţă, facilitarea accesului la învăţământul superior şi extinderea oportunităţilor de învăţare adresate studenţilor cu ajutorul unor soluţii software implementate în procesul de predare-învăţare.

            Grupul țintă este format din 4 indicatori, toti acesti indicatori urmând a fi  realizati până la sfarsitul perioadei de implementare ID 129 - 210 studenti; ID 137 - 7 pers implicate in dezvoltarea programelor universitare; ID 117 - 7 pers implicate in managementul calificarilor la nivel universitar; ID 50 - 6 membri ai comisiilor/structurilor de conducere din cadrul USH.

Proiectul vizează atât studenţi din ciclul de licenţă, respectiv un număr de 210 studenţi ce urmează cursurile programelor de licenţă în domeniile ştiinţe economice, ştiinţe sociale, artă şi arhitectură în cadrul instituţiei Solicitantului – Universitatea Spiru Haret (USH), dar si din alte institutii de invatamant superior acreditate, cât şi personal implicat în dezvoltarea programelor de studii universitare (7 persoane), personal implicat în dezvoltarea şi managementul calificărilor la nivel de universitate (7 persoane) şi 6 membri ai comisiilor/structurilor de conducere din cadrul USH. Pilotarea curriculumului adaptat la cerinţele pieţei şi a pachetului educaţional dezvoltat se va realiza la nivelul ciclului de licenţă al programelor de studii ale USH şi vizează un număr de 210 studenţi ce urmează cursurile programelor de licenţă în domeniile mai sus menţionate. În implementarea curriculumului în cadrul ciclului de licenţă utilizând instrumentele suport oferite de pachetul educaţional, vor fi implicaţi ambii parteneri, USH şi SIVECO SA. Grupul ţintă, format din personalul implicat în dezvoltarea programelor de studii universitare, personalul implicat în dezvoltarea şi managementul calificărilor la nivel de universitate şi membrii comisiilor/structurilor de conducere din cadrul instituţiei Solicitantului - USH, va fi instruit ca formator în mediul online, activitate în sarcina partenerului SIVECO SA.

 

 

Persoanele eligibile de a intra în componenţa grupului ţintă sunt studenţii Universităţii Spiru Haret sau ai altor universitatii acreditate ce detin calitatea de student in anul universitar 2014-2015.

Selecţia grupului ţintă - care va fi constituit din 210studenţi - se va face respectându-se principiul egalităţii de şanse (minim 50% dintre membrii grupului ţintă vor fi femei, nediscriminare pe criterii etnice, religioase, etc.) pe baza unor chestionare completate de potenţialii beneficiari, care vor cuprinde printre altele: gradul de interes faţă de activităţile proiectului, studii, participarea la alte cursuri/instruiri în domeniu.

 

A. CRITERII DE SELECTIE pentru ID 129 - 210 studenti

 

1.    Criteriul „primul venit, primul servit” - studenţii care se înscriu primii şi îşi manifestă interesul de a participa la toate activităţile conform programului orar stabilit, au prioritate în procesul de selecţie;

2.    Criteriul „respectării structurii grupului ţintă descris în cererea de finanţare” –studenţi inmatriculati in anul universitar 2014-2015 la programe de studii de licenta.

3.    Se va avea în vedere asigurarea condiţiilor care permit accesul şi participarea la activităţile proiectului şi evitarea oricărei forme de discriminare. În stabilirea grupului ţintă nu se va face nici o excludere sau preferinţă, indiferent de: rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare cu o boală transmisibilă necontagioasă, apartenenţă la o categorie defavorizată sau orice alt criteriu care ar avea ca scop restrângerea sau înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării în condiţii de egalitate a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute prin lege, în domeniul politic, economic, social sau în orice alt tip de domeniu al vieţii publice.

4.    Respectarea criteriului apartenenţei la gen - cel puţin 50% dintre cursanţi trebuie să fie femei.  

Pentru constituirea acestui grup ţintă se va avea în vedere următoarea metodologie de selecţie:

·         Etapa I: Depunerea de către studenţii interesaţi a unui dosar de înscriere la interviu care să cuprindă:

a)    copie carte identitate;

b)    copie certificat de căsătorie pentru femei (unde este cazul); 

c)    documente care să susţină situaţia actuală din punct de vedere profesional, respectiv adeverinţă de student;

 

d)    următoarele formulare în vederea selecţiei:

-   Formular individual de înregistrare;

-   Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

-   Declaraţie pe propria răspundere de participare la activităţile proiectului “Adaptarea curriculumului şi pachetului educaţional la exigenţele pieţei muncii”.

·         Etapa a II-a: Desfăşurarea interviului de selecţie a persoanelor înscrise, în cadrul cărora se va:

a)    Verifica îndeplinirea criteriilor de selecţie;

b)    Completa Formularul individual de înregistrare care se va înregistra în baza de date a proiectului.

Recomandări:

§  Selecţia unui număr suplimentar de persoane (19);

§  Selecţia grupului ţintă respectând principiul egalităţii de şanse.

§  Grupul ţintă studenţi beneficiază de reglementările Codului etic al proiectului prin articolul 7.1

§  Respectarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal.

 

B. CRITERII DE SELECTIE pentru cadre didactice

Selecţia grupului ţintă cadre didactice se va face urmărind descrierea fiecărui indicator in parte:

- ID 137 - 7 persoane implicate in dezvoltarea programelor universitare;

- ID 117 - 7 persoane implicate in managementul calificărilor la nivel universitar

- ID 50 - 6 membri ai comisiilor/structurilor de conducere din cadrul USH.

Fiecare cadru didactic recrutat va prezenta următoarele documente:

- copie carte identitate;

- copie certificat de căsătorie pentru femei (unde este cazul); 

- documente care să susţină calitatea in cadrul USH care sa ii faca eligibili pentru Grupul tinta;

- Formular individual de înregistrare;

- Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

- Declaraţie pe propria răspundere de participare la activităţile proiectului “Adaptarea curriculumului şi pachetului educaţional la exigenţele pieţei muncii”.

 

 

 

Pentru autentificare te rugăm să introduci userul și parola.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.