ACEST SITE ESTE COFINANȚAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013

Managementul proiectelor culturale

 

Introducere

 

Managementul proiectelor culturale este o disciplină facultativa introdusă în planul de învățământ pentru ciclul de licență 2015-2018, la specializarea Reatii internationale si studii europene, domeniul științe sociale si politice. Aceasta disciplina se studiaza in anul III. Numărul de ore afectat este de 28 de ore de curs și 14 ore de seminar, pentru un semestru.

Descriere:

Disciplina Managementul proiectelor culturale își propune formarea următoarelor competențe profesionale specifice:

C5. Utilizarea conceptelor şi a metodelor de bază ale cel puţin unei alte ştiinţe sociale sau umaniste, sau ale unei discipline de graniţă între istorie şi alte ştiinţe (sociologie, administratie publica, antropologiae, istoria artei, economie, psihologie, filozofie etc.).

C5.1 Utilizarea cunoştinţelor de bază ale cel puţin unei alte ştiinţe sociale sau umaniste sau ale unei discipline de graniţă între istorie şi alte ştiinţe.

C5.2 Explicarea noţiunilor şi metodelor unei alte ştiinţe sociale sau umaniste sau ale unei discipline de graniţă între istorie şi alte ştiinţe socio-umane.

C5.3 Aplicarea la cercetarea faptelor istorice a noţiunilor şi metodelor unei alte ştiinţe sociale sau umaniste sau ale unei discipline de graniţă între istorie şi alte ştiinţe.

 

 Parcurgerea acestei discipline asigură și formarea următoarelor competențe transversale:

 CT2. Aplicarea tehnicilor de relaţionare în grup şi de muncă eficientă în echipă, cu asumarea de roluri diverse. 

 

Tematica cursului este următoarea:

Capitolul I. Introducere

Tema 1. Concepte şi definiții. Structura unui proiect

Tema 2. Programe de finanţare pentru proiecte culturale

Tema 3. Identificarea cerințelor cheie ale aplicațiilor pentru proiecte culturale

Capitolul II. Managementul scrierii proiectului cu suport informatic

Tema 4. Definirea situatiei existente, identificarea problemei, scopului şi obiectivelor proiectului

Tema 5. Descrierea activităţilor şi resurselor proiectului

Capitolul III. Managementul informatic al corelării activităţilor şi resurselor proiectului

Tema 6. Managementul informatic al corelării activităților, resurselor umane, materiale și bugetului proiectului

Tema 7. Evaluarea internă a proiectului cu ajutorul suportului informatic

Capitolul IV. Managementul informatic al implementarii proiectului

Tema 8. Elaborarea planului detaliat de management al implementării proiectului

Tema 9. Elaborarea planului detaliat de control, monitorizare si raportare

10. Structura proiectului invididual

10.1. De ce este important pentru pregătirea aplicativă   realizarea unui proiect practic?

10.2. Etapele de realizare a unui proiect

10.3. Template-ul online al proiectului in portalul Adapt2jobs

10.4. Surse de documentare

10.5. Tutoriat și asistență de specialitate

10.6. Reguli de redactare și prezentare a proiectului

Video prezentare: https://www.youtube.com/watch?v=0GTsS7m1akI

 

BILIOGRAFIE MINIMALA

*** Asociația Project Management România, Managementul proiectelor: glosar. București, 2002.

Oprea, D., Managementul proiectelor europene, Iași, 2005.

Zucheru, V., Management si cultura, Bucuresti, 2002

Guvernul României, OUG, nr. 389/2013 pentru modificarea si completarea OUG nr. .189/2008 privind managemnetul institutiilor publice de cultura. In monitorul Oficial, nr. 68, 2013.

BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ

 

Kalman (Kovacs) Reka, Managementul organizatiilor culturale si comunicare, Cluj-Napoca, 2012, teza de doctorat.

*** Ghidul cunostintelor in managementul proiectelor, Bucuresti, 2010.

ASRO SR ISO 10006:2005, Sisteme de management al calitatii, Ed. 1, 2005.

Lock, D., Management de proiect, Bucuresti, 2000.

Opran, C., Stan, S., Năstasă, S., Abaza, B., Managementul proiectelor, Bucuresti,2002.

Project Management Institute (2004). A guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), (2004 Edition), USA [ediția în limba română: Zeta Books, 2010 http://www.zetabooks.com/new-releases/ghidul-cunostintelor-in-managementul-proiectelor-ghidul-p.html

 

Profesor coordonator:

Conf. dr. Mircea Negru 

 

Co-autori:

Lector. Dr. Roxana Ifrim

 

Chestionar  general de cercetare evaluativă

Pentru autentificare te rugăm să introduci userul și parola.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.