ACEST SITE ESTE COFINANȚAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013

Finante internationale

 

Introducere

 

Finante internationale este o disciplină obligatorie introdusă în planul de învățământ pentru ciclul de licență 2014-2015, la specializarea Finante si banci, domeniul științe economice. Aceasta disciplina se studiaza in anul III. Numărul de ore afectat este de 24 de ore de curs și 12 ore de seminar, pentru un semestru.

Descriere:

Disciplina  Finante internationale își propune formarea următoarelor competențe profesionale specifice:

C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile/organizaţiile private şi publice

C1.1. Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea limbajului financiar specific finanţelor internaţionale

C1.2. Explicarea şi interpretarea conceptelor financiare legate de finanţele internaţionale

C2.  Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la probleme economico-financiare

C2.1.Utilizarea metodelor şi tehnicilor de lucru specifice finanţelor internaţionale, pieţei valutar- financiare internaţionale

C2.2. Efectuarea de analize economico-financiare conexe finanţelor internaţionale

C3. Realizarea de lucrări de natură economico-financiară la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice

C3.1 Descrierea lucrărilor de natura finanţelor internaţionale realizate la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice

C3.2 Explicarea lucrărilor de natura finanţelor internaţionale realizate la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice

C3.3 Aplicarea cunoştinţelor, metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pentru realizarea lucrărilor circumscrise finanţelor internaţionale

C4. Execuţia de operaţiuni şi tranzacţii financiare specifice entităţilor/organizaţiilor private şi publice

C4.1 Identificarea şi descrierea operaţiunilor şi tranzacţiilor specifice finanţelor internaţionale

C4.2 Explicarea operaţiunilor şi tranzacţiilor specifice finanţelor internaţionale

      C4.3 Aplicarea cunoştinţelor, metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pentru derularea de operaţiuni şi tranzacţii pe piaţa valutar-financiară internaţională 

Parcurgerea acestei discipline asigură și formarea următoarelor competențe transversale:

CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă

CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei

        CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare

Tematica cursului este următoarea:

      1. Finanţele internaţionale – cadru conceptual, evoluţii, factori ai schimbării

      2. Piaţa monetară şi valutară internaţională

      3. Piaţa internaţională de capital. Eurocreditele sindicalizate

      4. Piaţa internaţională a produselor derivate

      5. Industria bancară internaţională

      6  Finanţarea în comerţul internaţional

      7. Investitorii instituţionali

      8. Sistemul bancar din „umbră”. Securitizarea

      9. Organisme financiare internaţionale

     10. Sistemul monetar internațional. Balanța de plăți.

 

Video prezentare: https://www.youtube.com/watch?v=4I8tUnGKwVI

Bibliografie: 

BIBLIOGRAFIE MINIMALA

Baicu Claudia, Activitatea bancară şi finanţarea comerţului internaţional, ed. a II-a adăugită şi revizuită, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2010

Moisuc Constantin (coordonator), Ion Roşu-Hamzescu, Claudia Baicu, Elena Gurgu, Finanţe şi plăţi internaţionale, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2006

Negruş, Mariana (coord.), Claudia Baicu, Relaţii valutare şi marketing financiar, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2007

Negruş Mariana, Produse şi servicii bancare. Marketing bancar, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2008

 

BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ

BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ

Arnold, Glen, 2010, Handbook of corporate finance: a business companion to financial markets, decisions & techniques, 2nd edition, Pearson Education Limited, Edinburgh Gate, Harlow

Bibow, Jörg, 2008, The International Monetary (Non-)Order and the “Global Capital Flows Paradox. Working Paper No. 531, Disponibil la http://www.levyinstitute.org/pubs/wp_531.pdf.

Çelik, Serdar,Mats Isaksson, 2013, Institutional investors and ownership engagement. OECD Journal: Financial Market Trends Volume 2013/2, Disponibil la: http://www.oecd.org/daf/fin/financial-markets/Institutional-investors-ow...

Davies, Howard, David Green, 2008, Global financial regulation. The essential guide, Polity Press, Cambridge, Malden

FSB (Financial Stability Board), 2011, Shadow Banking: Scoping the Issues [pdf], Disponibil la: http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_110412a.pdf

Gurgu Elena, 2003, Relaţii valutar-financiare internaţionale. Aplicaţii şi studii de caz, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti

Hubbard, R. Glenn, Anthony Patrick O’Brien, 2012, Money, Banking and the Financial System, Pearson Education, Inc., Boston

Mohan, Rakesh, Michael Debabrata Patra, Muneesh Kapur, 2013, The International Monetary System: Where Are We and Where Do We Need to Go? IMF Working Paper WP/13/224, Disponibil la: http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp13224.pdf

Negruş Mariana, 2006, Plăţi şi garanţii internaţionale, Ed. a III-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), 2014, Institutional investors and long-term investment, Disponibil la: http://www.oecd.org/daf/fin/private-pensions/OECD-LTI-project.pdf

Plihon, Dominique, 2001, Mizele globalizării financiare. În Serge Cordellier (coord.), „Mondializarea dincolo de mituri”, Editura Trei, Bucureşti

Porter, Tony, 2005, Globalisation and finance, Polity Press, Cambridge, Malden

Schmukler, Sergio, 2008, The Benefits and Risks of Financial Globalization. În Joseph Stiglitz and Jose Antonio Ocampo eds. „Capital Markets Liberalization and Development”, Oxford University Press, New York

Schwarcz, Steven, 2013, Shadow Banking, Financial Risk, and Regulation in China and Other Developing Countries, GEG Working Paper 2013/83, Disponibil la: http://www.globaleconomicgovernance.org/sites/geg/files/Schwarcz_GEG%20WP%202013_83.pdf

Stiglitz, Joseph, 2003, Globalizarea: speranţe şi deziluzii, Editura Economică, Bucureşti

*** Publicaţii ale Băncii Naţionale a României (Rapoarte anuale, Rapoarte asupra stabilităţii financiare, Buletine lunare)

*** Publicaţii ale organismelor financiare internaţionale: FMI, BIRD, BERD, Banca Reglementelor Internaţionale

 

*** Publicaţii ale Băncii Centrale Europene

 Actualizat in dec.2016

Profesor coordonator:

Conf. dr. Claudia Baicu

 

Chestionar  general de cercetare evaluativă

Pentru autentificare te rugăm să introduci userul și parola.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.