ACEST SITE ESTE COFINANȚAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013

Despre proiect > Contextul proiectului

 

 

  • reforma curriculară în sistemul educațional universitar.
  • formularea unei oferte educaționale îmbunătățite în raport cu nevoile de cunoaștere și de dezvoltare ale studenților, și cu cerințele pieței muncii.
  • consecvent cu Cadrul Strategic National de Referință 2007-2013, care prevede sprijinirea sistemului de învățământ și formare profesională în scopul îmbunătățirii calității educației și calificărilor indivizilor, pentru asigurarea unei mai mari flexibilități a sistemului educațional. 
  • utilizarea noilor tehnologii în educație. 

Universităților le revine rolul de adaptare permanentă a ofertei de învățământ la cerințele în continuă schimbare impuse de ritmul descoperirilor noi din domeniul cercetărilor științifice fundamentale și aplicative. 

Proiectul de față propune elaborarea unei curricule îmbunătățite pentru ciclul de studii de licență în domeniile: 

  • științe economice 
  • științe sociale
  • artă și arhitectură

care să adapteze programele de studii de licență la cerințele pieței muncii și implementarea acesteia prin intermediul unui pachet de resurse educaționale didactice, având în centru conținutul digital multimedia.

 

Pentru autentificare te rugăm să introduci userul și parola.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.