ACEST SITE ESTE COFINANȚAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013

Antreprenoriat si comunicare vizuala in arhitectura

 

Introducere

 

Antreprenoriat si comunicare vizuala in arhitectura este o disciplină facultativa introdusă în planul de învățământ pentru ciclul de licență 2015-2021, la specializarea arhitectura, domeniul științe umaniste si arte. Numărul de ore afectat este de 28 de ore de curs pentru un semestru.

Descriere:

Disciplina Antreprenoriat si comunicare vizuala in arhitectura își propune formarea următoarelor competențe profesionale specifice:

        ·         însuşirea noţiunilor juridice  cu privire la exercitarea profesiei de arhitect  (cadrul legal)

        ·         dobândirea cunoştinţelor de bază referitoare la tipurile de management

        ·         cunoaşterea infrastructurii proiectului  (faze de elaborare ale proiectului, demersurile administrative)

        ·          obţinerea de cunoştinţe de bază referitoare la operaţiuni comerciale (investiţii, achiziţii, licitaţii)

        ·         abilitatea de a consilia viitorii clienţi, oferind varianta arhitecturală optimă, în conformitate cu bugetul disponibil

        ·         însuşirea noţiunilor de branding, personal branding, advertising (marketingul proiectului de arhitectură)

        ·         deprinderea competenţelor grafice utile în prezentarea şi reprezentarea proiectelor de arhitectură

Parcurgerea acestei discipline asigură și formarea următoarelor competențe transversale:

          ·        realizarea portofoliului personal, identităţii profesionale

          ·        comunicarea conceptelor arhitecturale utilizând metoda grafică adaptată contextului

          ·       dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale

          ·      adaptarea intenţiilor conceptuale structurii bugetare (economia proiectului, project management)

          ·      deprinderea de justificare a demersului arhitectural/ urbanistic ca rezultanta analizei preliminare

Tematica cursului este următoarea:

     1. Forme de exercitare a profesiei de arhitect (BIA, asociere/ acţionariat la o societate comercială, salariat).     Organizaţii profesionale (OAR, UAR, RUR, etc.)    

     2. Demersuri administrative. Etapizarea proiectului

     3. Management instituţional şi management de proiect

     4. Investiţii- Studiu de fezabilitate, Calculul investiţiei, Amortizarea investiţiei

     5. Strategie teritorială

     6. Strategie urbană

     7. Studiu de caz: de la analiză la viziune

     8. Conferinţă invitat extern

     9. Relaţia client- ofertant

    10. Prezentare şi reprezentare în arhitectură

    11. Portfolio design

    12. Noţiuni de branding

    13. Noţiuni de advertising (cu aplicabilitate în domeniul arhitecturii)

    14. Structura proiectului individual

         De ce este important pentru pregătirea aplicativă  realizarea unui proiect practic?;

         Etapele de realizare a unui proiect;

         Template-ul online al proiectului în portalul Adapt2jobs;

         Surse de documentare;

         Tutoriat şi asistenţă de specialitate;

         Reguli de redactare şi prezentare a proiectului.

Video prezentare: 

Bibliografie: 

    Legea nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect

    Ordinul Arhitecţilor din România (2006). Exercitarea profesiei de arhitect. Bucureşti: ed. Simetria

    Jencks, Charles (2005). The Iconic Building.  Rizzoli International Publications.

    Fiell, Carlotte & Peter (2004). Graphic Design for the 21st Century . Taschen

    C. Bărbulescu, T.Gavrilă, V. Lefter ş.a. (1995). Economia şi gestiunea întreprinderilor. Bucureşti: Ed. Economică.

   Revista PRINT
   Revista Design

   www.adobe.com
   www.planetphotohop.com
   www.creativemonkeys.com
   www.photohoptv.com

  Grigorescu , Adriana (2008). Practica managementului proiectelor. Bucureşti: Ed. Uranus.

  Stoian , M., Popescu , Fl.  (2000). Management în construcţii. Bucureşti : Ed. Matrix.

   Postăvaru,  N (2000).  Organizarea firmelor mici şi mijlocii. Bucureşti: Ed. Matrix.

 

Bibliografie selectiva:

 

Lecţia 1:

 

• OAR. (2006). Exercitarea profesiei de arhitect. Bucureşti:  ed. Simetria.

 

 

• Legea nr. 184/12 aprilie 2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect (republicată în Monitorul Oficial la data de 14.05.2014).

 

Legea 50/1991, actualizata 2017, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

 

Legea 10/1995 privind calitatea în construcții

 

• Codul Deontologic al profesiei de arhitect, din 27.11.2011

 

• Directiva europeană  24/2014 privind achizițiile publice

 

• ANEXĂ LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI NAŢIONAL NR. 860 DIN 28 MAI 2012 DE APROBARE A MISIUNILOR ARHITECTULUI.

 

Sursa: http://oar.squarespace.com/storage/MISIUNILE%20ARHITECTULUI.pdf. Accesat 04.2017.

 

• NORME METODOLOGICE din 20 iunie 2002 privind modul de elaborare a studiului de prefezabilitate şi a studiului de fezabilitate pentru proiectele de parteneriat public-privat publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 481 din 5 iulie 2002

 

 

 

• Ţigănas, Şerban. (2014). Arhitecţi, arhitectură şi oraşe. Despre profesia de arhitect şi cum se construieşte în România recentă. Bucureşti: ed. Simetria.

 

 

 

Lecţia 2:

 

Ministerul dezvoltării regionale şi administraţiei publice. Strategia de dezvoltare teritorială a României. România policentrică 2035. Coeziune şi competitivitate teritorială, dezvoltare şi şanse egale pentru oameni. Sursa: http://mmediu.ro/new/wp-content/uploads/2014/08/2014-08-14_SDTR_6.1.pdf. Accesat 04.2017.

 

Ministerul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor. Concept strategic de dezvoltare teritorială România 2030. O Românie competitivă, armonioasă şi prosperă, 2008. Sursa: http://www.mdrap.ro/_documente/publicatii/2008/Brosura%20Conc_strat_dezv_teritoriala.pdf. Accesat 04.2017.

 

• European Commission, Directorate General for Regional Policy. Cities of tomorrow. Challenges, visions, ways forward. 2011. Sursa:http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/citiesoftomorrow/citiesoftomorrow_final.pdf. Accesat 04.2017.

 

• Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor. Ghid informativ privind regenerarea urbană. Principii şi practici europene, 2007.

 

Sursa:http://www.mdrl.ro/_documente/publicatii/2007/Brosura%20Ghid%20informativ%20privind%20Regenerarea%20Urbana%20-%20principii%20si%20practici%20europene.pdf. Accesat 04.2017.

 

Kavaratzis, Mihalis. “What can we learn from city marketing practice?” În  European Spatial research and policy , Vol. 16/ 2009/ no.1. Sursa: http://esrap.geo.uni.lodz.pl/uploads/publications/articles/v16n1/Mihalis...

 

• *** Manual de brand. Alba Iulia. Cealaltă capitală. Bine aţi venit în cea mai mare cetate din România.

 

Sursa: http://www.apulum.ro/pdf/Alba%20Iulia%20Manual%20De%20Brand_2014.pdf. Accesat 04.2017.

 

• trilogie Gary Hustwit (regizor): Helvetica: http://www.hustwit.com/category/helvetica/, Objectified: http://www.hustwit.com/category/objectified/, Urbanized: http://www.hustwit.com/category/urbanized/

 

 

 

Lecţia 3:

 

• Graur, Evelina (2001). Tehnici de comunicare. Cluj Napoca: ed. Mediamira.

 

• Tabacu, Vasile Ovidiu. „Bariere şi obstacole în procesul comunicării”

 

Sursa: https://www.academia.edu/7364276/Bariere_%C5%9Fi_obstacole_%C3%AEn_proce.... Accesat 04.2017.

 

• Lester, Paul Martin (2006). Visual Communication: Images with Messages. Belmont, CA: Thomson Wadsworth.

 

• Lester, Paul Martin (1994–1996). “Syntactic Theory of Visual Communication,” California State University at Fullerton.

 

http://www.designishistory.com/. Accesat 04.2017.

 

http://drawingarchitecture.tumblr.com/tagged/plan. Accesat 04.2017.

 

• Rybczynski, Witold.  Architectural branding.”Sursa: http://realestate.wharton.upenn.edu/research/papers/full/575.pdf. Accesat 04.2017.

 

 „The marketing mix”.  Sursa: The 4 P’s of marketing. Sursa:http://www.netmba.com/marketing/mix/. Accesat 04.2017.

 

• Ştefan, Dorin. (2009) Carte de bucate de arhitectură. Igloomedia & DSBA

 

 

Profesor coordonator:

Asist. Dr. Raluca Niculae

 

Chestionar  general de cercetare evaluativă

Pentru autentificare te rugăm să introduci userul și parola.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.