ACEST SITE ESTE COFINANȚAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007-2013

Activităţile proiectului

Activităţile proiectului

 

Activitatea 0 - Management de proiect

Ambii partenerii vor asigura:

 • monitorizarea şi coordonarea activităţilor propuse; 
 • elaborarea raportărilor periodice privind progresul proiectului;
 • elaborarea dosarelor cererilor de rambursare; 
 • derularea procedurilor de achiziţii prevăzute în proiect;
 • activităţi de planificare, monitorizare, gestiunea riscurilor şi a schimbărilor, raportare, asigurarea calităţii, urmărirea costurilor şi a incadrării în bugete, evaluare şi finalizare.

Activitatea 1 - Dezvoltarea curriculumului, a materialelor şi instrumentelor didactice

 • Îmbunătăţirea curriculumului existent la nivelul instituţiei Beneficiarului pentru ciclul de studii de licenţă, în sensul corelării acestuia cu cerinţele şi exigenţele pieţei muncii. Pe baza curriculumului îmbunătăţit se va realiza pachetul de resurse educaţionale, în format clasic şi in format digital, respectiv vor fi revizuite și/sau elaborate 7 suporturi de curs în format clasic pentru programele de licenţă în domeniile: ştiinţe economice, ştiinţe sociale şi artă şi arhitectură, şi va fi dezvoltat conţinutul în format digital pe baza conţinutului ştiinţific astfel revizuit;
 • Elaborarea metodologiei de instruire, suportul de curs - formator în mediul online - şi derularea sesiunii de instruire a grupului ţintă format din cele 20 de cadre didactice;
 • Implementarea în cadrul pachetului educaţional în format clasic şi în format digital propunerile studenţilor, în urma analizării şi evaluării acestora în cadrul activităţii de implementare a curriculumului utilizând instrumentele suport oferite de pachetul educaţional.

Activitatea 2 - Implementarea curriculumului utilizând instrumentele suport oferite de pachetul educaţional

 • Pilotarea curriculumului îmbunătăţit împreună cu pachetul de resurse educaţionale in cadrul programelor de licenţă de la nivelul instituţiei beneficiarului; 
 • Asigurarea atât a suportului ştiinţific, cât şi a suportuuil tehnic. Fiecare cursant va elabora o propunere de îmbunătăţire a materialelor didactice; propunerile celor 210 cursanţi vor fi transmise prin intermediul portalului realizat de P1, analizate şi evaluate de către ambii parteneri ai proiectului în scopul valorificării acestora şi revizuirii şi adaptării pachetul educaţional în format clasic şi în format digital.

Activitatea 3 - Realizarea cercetării evaluative privind implementarea curriculumului şi utilizarea pachetul educaţional dezvoltat

 • Definirea cadrului procedural pentru realizarea cercetării şi vor fi elaborate instrumentele de cercetare de ambii parteneri; 
 • Realizarea cercetării evaluative privind implementarea curriculumului şi utilizarea pachetului educaţional dezvoltat în cadrul programelor de licenţă în baza cadrului procedural şi a instrumentelor astfel elaborate. Cercetarea evaluativă va viza atât suporturile de curs în format clasic, cât şi conţinutul dezvoltat. Raportul rezultat in urma realizării cercetării evaluative va fi postat pe portalul proiectului.

Activitatea 4 - Activităţi de informare, diseminare şi promovare

 • Dezvoltarea unui portal al proiectului destinat informării şi diseminării rezultatelor proiectului, ce va fi administrat, actualizat si întreţinut pe toată durata de implementare a proiectului. 
 • Organizarea a 2 conferinţe de proiect, astfel: 1 conferinţă de lansare proiect pentru anunţarea deschiderii oficiale a proiectului şi a obiectivelor proiectului şi 1 conferinta de incheiere a proiectului pentru anunţarea închiderii oficiale a proiectului şi punctarea rezultatelor obţinute în cadrul proiectului.
 • Elaborarea de articole în presă sau reviste științifice.
Pentru autentificare te rugăm să introduci userul și parola.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.