THIS SITE IS CO-FINANCED BY EUROPEAN SOCIAL FUND THROUGH THE SECTORAL OPERATIONAL PROGRAMME HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT 2007-2013

Strategii de comunicare pentru dezvoltare personala (Strategies of communication for personal development)

 

Introducere

 

Strategii de comunicare pentru dezvoltare personala, curs cu predare in limba engleza, este o disciplină optionala introdusă în planul de învățământ pentru ciclul de licență 2015-2018, la specializarea psihologie, domeniul științe sociale. Aceasta disciplina se studiaza in anul II. Numărul de ore afectat este de 28 de ore de curs, pentru un semestru.

Descriere:

Disciplina Strategii de comunicare pentru dezvoltare personala,  își propune formarea următoarelor competențe profesionale specifice:

  • C1.Comunicare efectivă în limba engleză, într-un cadru larg de contexte profesionale şi culturale, prin utilizarea registrelor şi variantelor lingvistice specifice în vorbire şi scriere (Nivel de competenţă B2/C1 - Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi)

C1.1. Formarea competențelor de comunicare si ascultare

C1.2. Utilizarea corectă și formarea aptitudinilor de comunicare in scris si oral in mediu virtual (PC, telefon, Internet) si in mediu real, organizational.

C 1.3. Capacitatea de identificare a dificultăților de comunicare

  • C2. Organizarea de evenimente profesionale, ştiinţifice şi culturale care solicită abilităţi de comunicare profesională şi instituţională în limba engleză (prezentarea firmei şi a produselor/serviciilor acesteia, protocol, târguri şi expoziţii)
  • C3. Relaţionarea în contexte instituţionale diverse (instituţie, întreprindere economică, ONG) şi utilizarea unor cunoştinţe generale şi semispecializate în domeniile profesionale de aplicaţie ale specializării.
  • C4. Comunicare în situaţii profesionale multilingve de integrare, negociere şi mediere lingvistică şi culturală

 

C 4.1. Capacitatea de identificare a diferențelor culturale in comunicare

Parcurgerea acestei discipline asigură și formarea următoarelor competențe transversale:

  • Gestionarea optimă a sarcinilor profesionale şi deprinderea executării lor la termen, în mod riguros, eficient şi responsabil; Respectarea normelor de etica specifice domeniului (ex: confidentialitate)
  • Aplicarea tehnicilor de relaţionare în echipă; dezvoltarea capacităţilor empatice de comunicare interpersonală şi de asumare de roluri specifice în cadrul muncii în echipă având drept scop eficientizarea activităţii grupului şi economisirea resurselor, inclusiv a celor umane
  • Identificarea şi utilizarea unor metode şi tehnici eficiente de învăţare; conştientizarea motivaţiilor extrinseci şi intrinseci ale învăţării continue

 

Tematica cursului este următoarea:

Tema 1 Communication essentials

Tema  2 Interpersonal communication

Tema 3 Cross-cultural communication

Tema 4 Oral and written communication

Tema 5 Non-verbal communication

Tema 6  Organizational communication

Tema 7 Listening skills: the benefits of good listening

Tema 8  Barriers to effective communication: miscommunication

Tema 9 Physical and mental distractions

Tema 10  Presentation skills

Tema 11 Telephone hints and techniques

Tema 12 IT hints and techniques

Tema 13 Structura proiectului invididual

 

Video prezentare: 

BIBLIOGRAFIE MINIMALA

1.     Griffin, E. (2012). A First Look at Communication Theory (9th ed.). New York: McGraw-Hill. pp. 115-117

2.     Mongeau, P., and M. Henningsen. "Stage theories of relationship development." Engaging theories in interpersonal communication: Multiple perspectives (2008): 363-375

3.     Anderson, R., Baxter, L., Cissna, K., (2004). Dialogue: Theorizing difference in communication studies. Thousand Oaks, CA: Sage.

4.    Ledbetter, Andrew M., et al. "Attitudes Toward Online Social Connection And Self-Disclosure As Predictors Of Facebook Communication And Relational Closeness." Communication Research 38.1 (2011): 27-53. Communication & Mass Media Complete. Web. 26 Mar. 2012

BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ

1.    Beavin, J. (1990). Behaving and communicating: a reply to Motley. Western Journal of Speech Communication, 54, 593 – 602

2.    Imahori, T. & Cupach, W. (1993). Identity management theory: communication competence in intercultural episodes and relationships. In       Wiseman, R. L. & Koester, J., (Eds.), Intercultural Communication

3.    Altman, Irwin; Taylor, Dalmas A. (1973). Social Penetration: The Development of Interpersonal Relationships, New York: Holt, Rinehart, and Winston

4.    Pearce, Barnett. Making Social Worlds: A Communication Perspective, Wiley-Blackwell, January, 2008

5.       Maud, Barry. (2011). Managing Cross-Cultural Communication: Principles and Practice. London: Palgrave MacMillan

6.       Mumby, Dennis. (2012). Organizational Communication: A Critical Approach. London: Sage Publications.

7.      Sandi W. Smith,Steven R. Wilson (Eds). (2013). New Directions in Interpersonal Communication Research. London: Sage Publications.

8.      Boiarsky, Carolyn. (2016). Risk Communication and Miscommunication. Colorado: University Press of Colorado

 

Profesor coordonator:

Conf. Dr Ruxandra Vasilescu

 

Co-autori:

Conf. Dr. Filip Bacalu

Asist.dr. Lorena Mihaes 

 

Chestionar  general de cercetare evaluativă

      

For login please enter your username and password.

For detailed information about other programs financed by the European Union , we invite you to visit www.fonduri-ue.ro

This report does not necessarily reflect the official position of the European Union or the Romanian Government.